Disclaimer

Be Wise Buy Wise besteedt bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde gegevens onjuistheden bevatten of niet meer actueel zijn.

Be Wise Buy Wise is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie en wijst dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens, of gegevens waarnaar links op deze site verwijzen af. Verwijzingen naar andere sites of bronnen, die buiten www.bewisebuywise.nl liggen, zijn slechts opgenomen ter informatie.

Be Wise Buy Wise is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van de inhoud op de genoemde andere sites, welke geen eigendom zijn van Be Wise Buy Wise, noch aansprakelijk voor de privacy bescherming op die sites.

Het is bezoekers van deze site niet toegestaan auteursrechtelijke beschermde werken of andere op de site opgeslagen informatie openbaar te maken of te vermenigvuldigen. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Sluit Menu