Multiculturele en Multireligeuze Zorg

Zorgbemiddelingsafdeling.

Stichting Be Wise Buy Wise opent in de nabije toekomst een multiculturele en multireligeuze zorg- en zorgbemiddelingsafdeling. Deze activiteit gaat plaatsvinden op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en bestaat uit de volgende drie stictingsactiviteiten:

De (individuele) begeleiding vanuit een multicultureel perspectief

Wij streven naar een optimale begeleiding van oudere allochtonen bij een verslechterende zelfredzaamheid en/of participatie. Wij gaan begeleiding bieden om te komen tot een gestructureerd huishouden en bij het ondersteunen en opbouwen van een sociaal en multicultureel netwerk. Hiernaast bieden wij ondersteuning bij de thuisadministratie, bij arbeidsparticipatie of dagbesteding, de zelfzorg en mantelzorgondersteuning van oudere allochtonen.

De huishoudelijke ondersteuning

Onze huishoudelijke ondersteuning zal gericht zijn op het voeren van een gestructureerd huishouden voor oudere allochtonen die dit niet zelf kunnen realiseren en/of niemand in het sociale netwerk hebben die dit voor hen kan realiseren. Zij kunnen vaak geen gebruik kunnen maken van algemene voorzieningen. Hierbij moet worden gedacht aan het voorbereiden van de maaltijd, licht huishoudelijk werk en kamers opruimen in huis, zwaar huishoudelijk werk, onder andere stofzuigen, wc/badkamer reinigen, kleding en linnengoed wassen. Bij de huishoudelijke ondersteuning zullen wij ook de behoefte aan meer of andere zorg nauwlettend in de gaten houden en waar nodig probleemoplossingen aandragen, initieren en dit proces begeleiden.

Het beschermd multicultureel wonen

Wij zullen kleinschalige multiculturele woonprojecten initieren. Het gaat hier om situaties waar toezicht en begeleiding nodig is. Nadat een beschikking afgegeven door de gemeente kan de cliënt afspraken maken met een zorgaanbieder. Het verblijf in een beschermde woonomgeving wordt dan door de gemeente vergoed. Wij zullen woonprojecten en woongemeenschappen ontwikkelen en uitvoeren waarbij de kwaliteit van het leven in een multiculturele wereld en een multireligieuze samenleving centraal staat.

Sluit Menu