Door onze goederen te kopen,
help je kansarme kinderen in Ghana.

/ Abigail Kobiaah

Onze stichting is opgezet door mevrouw Abigail Kobiaah en heeft als doel het bieden van hulp aan weeskinderen en kansarme kinderen in Ghana. Een erg belangrijke onderdeel van die hulp is onderwijs voor deze kinderen, alsmede voedselhulp, onderdak en kleding. Een familielid van Abigail, Dhr Opanin Akwasi Addae, heeft dit project begin 2000 opgestart, genaamt Bioh Memorial Children’s Village in Anyanso, Ghana. Samen met Dhr Fred Seng (medeoprichter) heeft hij met veel mensen een compleet dorp gebouwd voor deze kansarme kinderen. Dit alles heeft natuurlijk de nodige moeite gekost door een gebrek aan voldoende financiele middelen. Door de jaren heen is er steeds meer vernieuwd, bijgebouwd en ontwikkeld. Abigail Kobiaah heeft al sinds jaren haar eigen Afroshop aan de Zuidkade in Drachten met een kapsalon, Afrikaanse etenswaren en verzorgingsproducten. Zij heeft altijd als wens gehad om Bioh Memorial Children’s Village te helpen als zij de kans zou krijgen. Een tijd terug kwam het pand naast haar winkel vrij en heeft zij besloten om dit er bij te huren. Samen met enkele andere mensen hebben zij besloten om tweedehands producten te gaan verkopen waarvan de opbrengst, na aftrek van de kosten, naar Bioh Memorial Children’s Village gaat.

/ De stichting

Wij willen ons graag even voorstellen. Wij zijn de stichting Be wise Buy wise, gevestigd aan de Zuidkade 85a in Drachten. Wij hebben de deuren van onze winkel sinds februari 2016 geopend.

De stichting verkoopt tweedehands witgoed (wasmachines, vriezers, koelkasten, fornuizen etc), textıel, kantoormeubilair en woninginrichting. De stichting streeft er dan ook naar om nette en schoongemaakte producten aan te bieden. Er zijn een groot aantal vrijwilligers bij betrokken die allemaal hun uiterste best doen om de winkel optimaal te laten functioneren. Als stichting zijn wij logischerwijs erg afhankelijk van de inbreng van goederen en donaties.

De stichting heeft al veel hulp gekregen van grote concerns en de betreffende mensen die daar over mogen beslissen. Een speciale dankwoord is op zijn plaats voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij in Assen. Deze organisatie heeft aan onze stichting ontzettend veel kantoormeubilair gedoneerd. Dit meubilair kunnen wij verkopen en de opbrengsten zullen ten goede komen aan onze doelen. Maar ook kleinere bedrijven, verenigingen en stichtingen dragen onze stichting een warm hart toe en ook zij uiten dit in de vorm van donaties van goederen. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee. Als laatste, maar zeker niet in de laatste plaats, zijn wij ongelooflijk verguld met de gulle inbreng van goederen door particulieren die onze stichting en onze stichtingsdoelen steunen.

Voor de duidelijkheid. Onze werkwijze is als volgt. Het doel van al onze activiteiten is om winst te maken. Deze winst wordt in drie gelijke delen verdeeld. Van deze 3 gelijke delen is één deel bestemd voor herinvesteringen van de stichting. Volgens onze visie moet de Stichting namelijk goed kunnen concurreren. Het tweede deel wordt aangewend om het eigen vermogen van de onderneming te verhogen. Hierdoor wordt de financieel armslag van de Stichting groter en groeit de solvabiliteit van de stichting waardoor deze ook eventuele financiële tegenvallers goed kan opgevangen. Het derde deel wordt uitgekeerd naar het goede doel. Dit is Bioh Memorial Children’s Village uit Ghana (zie: http://www.biohkidsvillage.org/ourneeds.htm ). Deze organisatie heeft onder andere een school voor weeskinderen opgezet en probeert deze school met donaties uit het binnenland van Ghana en het buitenland staande te houden. Deze school beoogt 200 leerlingen van educatie te voorzien. Door onze activiteiten dragen wij bij tot het voortbestaan van deze school.

Wij hebben in 2016 pas de deuren van onze winkel geopend. De toeloop naar onze winkel is al aardig op gang gekomen. Maar er is ruimte voor nog veel meer klanten. U bent dan ook van harte welkom om eens een kijkje te nemen in onze winkel! Zit er wat leuks voor u bij is dat heel erg fijn. Zit er niks voor u bij, dan waarderen wij zeer dat u de moeite heeft genomen om eens een kijkje te nemen in onze winkel. Namens alle medewerkers van de stichting Be wise Buy wise, Bioh Memorial Children’s Village en de kinderen in Anyanso danken wij iedereen die tot nu toe betrokken is geweest om dit alles realiseren! Graag tot ziens in onze winkel!

/ Het bestuur

Het bestuur van Be Wise Buy Wise is verantwoordelijk voor het functioneren van de stichting.

Fahri Mintes

VOORZITTER

Bauke Pietersma

PENNINGMEESTER

Abigail Kobiaah

SECRETARIS

Sluit Menu