TWEEDEHANDS GOEDEREN VOOR EEN GOED DOEL.

Producten van goede kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs!

Onze stichtingsactiviteiten vinden op verschillende locaties plaats. Zo verkopen wij tweedehands witgoed, keukens en meubilair in de winkel aan de Zuidkade 85A in Drachten. Wij verzamelen ook textiel die wij vervolgens in onze verwerkingsunits in Leeuwarden en Burgum sorteren voor hergebruik, bijvoorbeeld als tweedehands kleding of poetslappen. Vervolgens verkopen wij deze textiel aan zowel bedrijven als particulieren. Door al deze activiteiten kan de stichting Be wise Buy wise hulp bieden aan kansarme kinderen in Ghana.

/ Tweedehands goederen

Naast goederen en donaties zijn wij ook geïnteresseerd in tweedehandse bedrijfsmiddelen van ondernemingen. Dit zijn zowel complete inboedels van ondernemingen als ook losse bedrijfsmiddelen die bijvoorbeeld door bedrijven zijn of worden afgeschreven. Wij nemen ook goederen in waarvoor wij bij een eventuele verkoop een percentage van het verkoopbedrag aan de inbrenger uitbetalen. Overigens kunnen wij ook in opdracht complete bedrijfsontruimingen verzorgen. In de meeste gevallen neemt u met ons contact op en naar aanleiding van dit contact maken wij een afspraak voor een bezichtiging. Wij maken in alle gevallen na bezichtiging een offerte op. Bij opdrachtgunning, een eventuele schenking of een aankoop, zetten wij dit op papier en bevestigen wij dit naar u toe. Hierdoor worden alle gemaakte afspraken vastgelegd. Bij een schenking of aankoop van bedrijfsmiddelen is dit eenvoudig. Dit is vaak niet het geval met complete bedrijfsontruimingen. Dan moet er bijvoorbeeld worden aangegeven hoe het afval wordt afgevoerd, welk materiaal er wordt gerecycled, wat er bijvoorbeeld aan archiefmateriaal vernietigd moet worden en ook de eventuele herstelwerkzaamheden moeten worden bepaald.

Bij akkoord wordt een datum afgesproken voor de werkzaamheden en krijgen wij de sleutel. Daarop gaan wij de inboedel scheiden en afvoeren. Alle bruikbare spullen worden hergebruikt. Wij leveren de ruimte op zoals met u is afgesproken en u krijgt de sleutel bij de oplevering weer overhandigd.

/ De kosten

Soms kost een ontruiming u niets. Dit is mogelijk bij panden waar veel inventaris en andere bedrijfsmiddelen ontruimd/weggehaald dient te worden. Maar soms maken wij kosten die wij niet kunnen terugverdienen op de verkoop van de eventueel op te halen bedrijfsmiddelen. Niet alle bedrijfsmiddelen zijn voor de verkoop bruikbaar. Soms moeten wij de demonteren en afvoeren naar de milieustraat. Vragen als: is recyclingmogelijk? Is er een afvalcontainer nodig? Moet de vloerbedekking worden verwijderd? zijn dan bepalend voor het uiteindelijke offertebedrag.

/ Duidelijke afspraken

Om te voorkomen dat u of wij voor verassingen komen te staan maken wij van tevoren duidelijke afspraken met u over de uit te voeren werkzaamheden en de eventueel hiermee gepaard gaande kosten. Alle bedrijfsmiddelen die wij hebben aangekocht of geschonken hebben gekregen komen vervolgens op onze website te staan. Dit geldt ook voor artikelen die wij innemen waarbij wij bij een eventuele verkoop een percentage uitkeren aan de inbrenger.
Sluit Menu